Bokning av Sören Rydgren
sker antingen genom personlig
kontakt eller via MCV.
(Musikernas artistförmedling)

Sören Rydgren
Fältspatvägen 38
806 31 GÄVLE

Tel : 026-12 55 60
Mobil: 070-295 75 89
E-post: soren@rydgren.com

MCV
Djurgårdsgatan 13
414 62 Göteborg

Hemsida: www.mcv.se
Tel: 031-14 40 44
Fax: 031-12 15 84
E-post: mcv@mcv.se